Poniższe trzy lektury głęboko inspirują Studentów i Praktyków oraz Klientów MA-URI®

Katja Fox – „MA-URI PRAYERS. TO CELEBRATE THE DIVINE” – przepiękna książka Nauczycielki MA-URI® i założycielki Instytutu, która inspiruje do pielęgnowania swojej duchowej natury poprzez modlitwę. Dowiesz się z niej, czym jest modlitwa w MA-URI®, przeczytasz poetyckie modlitwy stworzone przez Katję podczas treningów w ostatnich latach. Do czytania szeptem, głośno i po cichu.

Książka po angielsku. Dostępna w Domu Nauczania 4 WIATRY, kontakt: info@4wiatry.pl, koszt 60 zł

Justyna Rychlewska-Suska – „MA-URI. DAR ŻYCIA I MOC KREACJI. Wewnętrzna podróż ku świadomemu poczęciu i życiu w wolności” – zapis doświadczeń osobistych i mądrości płynącej z sesji uzdrawiania MA-URI® z osobami borykającymi się z wyzwaniami niepłodności. Przedstawia proces podążania za Zasadami praktykowanymi w MA-URI®. Książka od 2012 roku zainspirowała już wielu rodziców i pomogła w sprowadzeniu na Ziemię kilkunastorga dzieci. Będzie przewodnikiem na ścieżce świadomego życia i realizacji każdego Marzenia.

Książka po polsku, dostępna u autorki, trenerki MA-URI® i założycielki Domu Nauczania ‘4 WIATRY’ www.4wiatry.pl, koszt 30 zł

Tamara Hrehorczak-Stephens – „ABRAHAM KAWAI’I. A brief history of the man, the kahuna, and kahuna bodywork” . Książka napisana przez partnerkę hawajskiego kahuny i wieloletnią współprowadzącą jego warsztaty. Jest źródłem wiedzy o pradawnym przekazie wiedzy i ścieżce inicjacji podczas tradycyjnego polinezyjskiego treningu świadomości, z którego wywodzi się MA-URI® . Pokazuje portret człowieka, który jest inspiratorem Hemiego Foxa (kreatora MA-URI) i duchowym przodkiem MA-URI®.

Książka w jęz. angielskim, dostępna przez amazon.uk