• MA-URI® stoi na stanowisku, iż ostatecznym Przeznaczeniem człowieka jest wzrastać duchowo i w pełni przebudzić się, podnosząc tym samym poziom świadomości zbiorowej.
   Jest to możliwe jedynie, jeśli usuniemy z pamięci ciała-umysłu przeszkody ograniczające zakres naszej percepcji takie, jak: lęk, żal, gniew i inne emocje motywowane mechanizmami przetrwaniowymi ego.

   Ścieżka Treningu MA-URI® jest stworzona jako seria rytów przejścia, pozwalająca na taką przemianę w percepcji, która umożliwia widzenie świata przez pryzmat Miłości, a nie Lęku.

   Formalna droga Szkolenia składa się z trzech modułów. Ich cele i korzyści znajdziesz tutaj.

   MODUŁ 1

   MODUŁ 2

   MODUŁ 3

   System ten bazuje na pradawnym polinezyjskim stylu nauczania. Na czas warsztatu Uczniowie udają się na odosobnienie, by – odcięci od swoich codziennych środowisk – obserwować pilnie swoje mentalne, emocjonalne i behawioralne wzorce w innych, nieoswojonych warunkach. To pozwala im uczyć się o sobie, testować swoje zdolności i odkrywać nieznany potencjał.

    Prędkość uczenia się zależy od Ucznia, jego przytomności i umiejętności zmiany. Podczas cyklu kolejnych spotkań, uczniowie spędzają ze sobą cały dzień w grupie i nauczani są za pomocą:

   • ćwiczeń fizycznych i oddechowych,
   • tańca spontanicznego i dynamicznych medytacji,
   • praktykę technik pracy z ciałem
   • i pogłębianie świadomości dotyku
   • ćwiczenia zwiększające zdolność sterowania energią uwagi
   • rozmaite wyzwania
   • radości, wzajemnego wsparcia i bliskości
   • praktykę uważności i skupienia podczas codziennych czynności

    Główne narzędzia Programu Treningu MA-URI® to:

   • Tańce MA-URI® – praktyka określonych pozycji ciała:
    Taniec Albatrosa, Putangi Tangi, Kotuku, Taniec Czterech Wiatrów, Ti Rakau.

    Są one ćwiczeniem fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Stosowane są, by pogłębić rozumienie siebie, w celu medytacji i osobistej transformacji w ruchu. Dla uczniów stanowią główny sposób, obok innych narzędzi, indywidualnej praktyki wzmacniania siebie, medytacyjnej lub modlitewnej.

   • Techniki pracy z ciałem

    Podczas warsztatów MA-URI® naucza się wyjątkowych technik Bodywork (posługujących się tańcem do rytmu muzyki i dotykiem przedramion), które studenci praktykują na sobie. To przyspiesza wymiernie ich proces samo-uzdrawiania, rozwija umiejętność połączenia z drugą osobą i pogłębia ich rozumienie Dotyku.

    Na MODULE 1 techniki te są używane przede wszystkim jako ćwiczenie fizyczne kształcące w studentach umiejętność poruszania się z większym przepływem, poszerzające ich świadomość ruchu i dotyku, a także polepszające ich pamięć koordynacji motorycznej.

    Wraz z MODUŁEM 2 zmienia się podejście do technik. Naucza się studentów, jak świadomie wybierać konkretne techniki i używać ich do sesji indywidualnej na stole do masażu, umożliwiając tym samym proces emocjonalnej i duchowej przemiany. W procesie dalszego treningu, techniki stają się kluczowym narzędziem rozwoju stylu profesjonalnej praktyki
    MA-URI® Bodywork

   • Filozofia MA-URI – zestaw podejść, Zasad, Elemetów kluczowych, Podręczników i materiałów źródłowych opracowanych przez Instytut MA-URI® w oparciu o pradawne polinezyjskie nauki, wiedzę z Gwiazd i osobiste doświadczenie. Stale rozwijana i doskonalona dla nowych pokoleń ludzi współczesnych.