• Powołane w 2015 roku Stowarzyszenie MA-URI ma na celu rozpowszechnianie tej sztuki życia i uzdrawiania jako wysoce skutecznej metody zwiększającej świadomość, poprawiającej zdrowie i podnoszącej znacząco jakość życia.

    Stowarzyszenie, zrzeszające Studentów i Praktyków metody, a także osoby wspierające, jako swą misję wybiera podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących:

   • ochronie szeroko pojętego zdrowia
   • kształceniu świadomości
   • upowszechnianiu zasad MA-URI® jako idei i umiejętności świadomego życia
   • badaniu zasad MA-URI® jako drogowskazów w procesie kształtowania osobistego doświadczenia i samouzdrawiania

    (włączając w to szczególnie dziedziny takie jak: świadome poczęcie, poród i połóg, prawa kobiet, nowoczesna edukacja, dzieci i młodzieży, praca z chorymi na choroby ciężkie lub uznawane za nieuleczalne, zagadnienia świadomego umierania i duchowej opieki hospicyjnej itp.)

   • niesieniu pomocy potrzebującym w zakresie przeprowadzenia istotnej zmiany w poziomie świadomości

   Wśród celów Stowarzyszenia znajdują się również integracja środowiska MA-URI® i wymiana doświadczeń krajowych i międzynarodowych ze środowiskami realizującymi zbliżone cele.