• ZARZĄD:

   • Justyna Rychlewska-Suska – Prezeska
   • Jolanta Moszczyńska – Vice-Prezeska
   • Elżbieta Bińczak – Członek Zarządu
   • Anna Świątkowska – Członek Zarządu
   • Paweł Szlachta – Członek Zarządu