• Masz ważną Licencję Praktyka? Dołącz do nas i zostań członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Będziesz mógł brać udział w pracach, zebraniach i innych naszych przedsięwzięciach z prawem głosu i możliwością zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących wspólnej działalności. Będziesz mógł korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi. Możesz na przykład uzyskać pomoc merytoryczną i finansową w inicjatywach wydawniczych związanych z promocją sztuki życia wg MA-URI, w organizacji demonstracji MA-URI i w akcjach promujących świadomy styl życia, jak również w akcjach charytatywnych w środowiskach osób potrzebujących (np. MA-URI bodywork w domach opieki, spokojnej starości, ośrodkach terapeutycznych itp.). Chętnie podejmiemy współpracę w docieraniu do środowiska MA-URI z istotnymi informacjami dotyczącymi specyfiki pracy z ciałem i świadomością, Polinezją, rozwojem osobistym i duchowością.

      Ukończyłeś Moduł I Programu Treningu MA-URI albo po prostu podoba Ci się idea Stowarzyszenia i jesteś gotów nas wspierać finansowo, rzeczowo lub merytorycznie? Dołącz i zostań członkiem wspierającym. Będziesz mógł brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez nas zadań.

      STATUT

      Wypełnij odpowiednią deklarację członka zwyczajnego albo członka wspierającego i prześlij na adres stowarzyszenie@ma-uri.pl