• MODUŁ 3 (KAITINANA) – to miesięczny warsztat w Nowej Zelandii prowadzony przez Katję i Hemiego Foxów w tradycyjnym maoryskim domu spotkań – marae. Jest zakończeniem formalnego treningu Profesjonalnego Praktyka.

    Cele Modułu 3 to UZDROWIENIE I SAMOPOZNANIE DUCHOWE oraz:

   • transformacja osobistej świadomości i ostateczne przekroczenie motywacji ego
   • pogłębienie świadomości duchowej i zwiększenie dyspozycyjności służenia innym i światu
   • pogłębienie połączenia z Naturą, z Przodkami, Bogiem
   • praktyka bycia Miłością
   • pogłębienie związku z własną duszą i wewnętrznym autorytetem
   • praktyka zaawansowanego podejścia i technik w pracy z ciałem MA-URI®
   • nauka etyki i zasady Profesjonalnej Praktyki MA-URI®
   • nauka pracy z uzdrowieniami i zagadnieniami duchowymi
   • praca z elementami uświęconymi, rytuałem, modlitwą
   • medytacyjna praktyka wykonywania płaszcza ceremonialnego KOROWAI
   • zdobycie uprawnień do Profesjonalnej Praktyki MA-URI®

   Terminy najbliższego treningu KAITINANY