• TRENING PODSTAWOWY – MODUŁ 1 skomponowany jest jako cykl 4 warsztatów, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności zwiększania osobistej mocy, poznawania i doskonalenia swojej rzeczywistości fizycznej i mentalnej.

   Do celów Modułu 1 należą:

   • nauka technik podstawowych MA-URI® Bodywork
   • nauka 4 rodzajów Tańców MA-URI® jako narzędzia poszerzania zakresu ruchu i praktyki określonych pozycji ciała
   • zwiększenie świadomości wzorców kulturowych i indywidualnych ruchu
   • polepszenie kondycji fizycznej i podniesienie poziomu energii witalnej
   • zmiana diety i praktyka zachowań prozdrowotnych
   • zwiększanie świadomości dotyczącej wyborów i własnych motywacji
   • koordynacja ruchu i połączenie półkul mózgowych
   • zwiększenie wiary w siebie, kreatywności, zachowań sprawczych
   • nauka sterowania energią uwagi
   • wprowadzenie do życia elementów uświęcenia
   • podstawy czytania ciała i jego symptomów

   Trening jest zarezerwowany dla osób bez nałogów, ze znajomością jęz. angielskiego (w stopniu co najmniej komunikatywnym), zrównoważonych emocjonalnie. Żadne przygotowanie psychologiczne ani fizyczne nie jest konieczne. Wymagana jest umiejętność skupienia, determinacja, przeciętna dobra sprawność fizyczna i zaufanie.

   Najbliższe warsztaty Treningu podstawowego